PRIVACY STATEMENT

Privacy statement

Wat kunt u van HEKSENKAAS B.V. verwachten in het kader van de privacywetgeving?

HEKSENKAAS B.V. kijkt nog kritischer naar de beschikbare gegevens en waarvoor deze worden ingezet, waardoor de privacy van het individu beter wordt beschermd;
Hierdoor kan het zijn dat u in de toekomst om toestemming wordt gevraagd, indien dit vanuit wetgeving is vereist, voordat we je mailen of voordat je een reactie of vraag kunt sturen via onze website.
Uiteraard zorgt HEKSENKAAS B.V. er altijd voor dat privacygevoelige gegevens beschermd zijn en de regels in acht worden genomen over de toegang, het gebruik en het bewaren hiervan. De HEKSENKAAS interne Privacy regeling voldoet aan de Europese vereisten.

HEKSENKAAS B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor geen enkel ander doel dan:

  • voor de totstandkoming, uitvoering en afhandeling van de dienst/service waarvoor je ons hebt benaderd, bijvoorbeeld om de door jouw gekozen producten, diensten of informatie te leveren; jouw gegevens worden doorgestuurd naar de afdeling die jouw kwestie zal behandelen en weer verwijdert zodra de dienst/service is afgehandeld.
  • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van HEKSENKAAS B.V.;
  • te voldoen aan de op HEKSENKAAS B.V. van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van HEKSENKAAS B.V. die deze Privacyverklaring gebruiken. Ook is het mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende HEKSENKAAS B.V. diensten, de in dat kader verstrekte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere HEKSENKAAS B.V. diensten.

Google Analytics

De website van HEKS’N® maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om HEKS’N® te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

HEKS’N® conformeert zich aan de Wet PersoonsRegistratie. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
HEKS’N® geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.